Området

Området er en historisk og landskapsmessig perle. Skomrak var et av Lyngdals viktigste steder for handelsnæring på 17-og 18-hundretallet.

Tomtene vil bli liggende terrassert ned mot det planlagte turistanlegget Rosfjord Brygge. De aller fleste tomtene har flott utsikt ned mot fjorden, turistanlegget, Rosfjord Strandhotell og Sørlandsbadet.

Med den langgrunne sandstranden som ligger i tilknytning til Rosfjord Strandhotel er området et ypperlig sted for rekreasjon og aktiviteter sommertid. Lyngdal sentrum, som stadig er i utvikling, er kun en kort sykkeltur unna. Den idylliske promenaden som går fra Sørlandsbadet, vil bli forlenget frem til det nye bryggeanlegget og brasseriet som planlegges som en del av turistanlegget nedenfor tomtefeltet.

Del